Bidbook

Grasboom plus is een nieuw ouder/familie-initiatief dat vanuit De Grasboom is ontstaan en biedt een platform aan ouders (families) en toekomstige (20+) bewoners met autisme, om een woonvorm met passende begeleiding te realiseren. De werkgroep, die eind 2018 is gestart, heeft een bidbook samengesteld om toekomstige bewoners, familie en naasten, gemeenten, wooncorporaties, zorgleveranciers en andere stakeholders te informeren over dit initiatief.