Disclaimer

Stichting De Grasboom heeft bij het samenstellen van de website en redactionele artikelen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

Zowel Stichting De Grasboom als de aangesloten stichtingen en wooninitiatieven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Alle rechten voorbehouden.

Iedere vorm openbaarmaking of hergebruik van de inhoud van deze website is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat De Grasboom en/of aangesloten Grasboom-projecten zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijven.