De eerste nieuwsbrief van Grasboom 35+

Soms is het eventjes stil en lijkt het alsof er geen nieuws te melden is. Toch heeft de stuurgroep 35+ niet stil gezeten.

Om belangstellenden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van dit project heeft de stuurgroep besloten middels nieuwsbrieven informatie te verstrekken. De eerste Nieuwsbrief kun je hier downloaden.

Dit keer informeren we over de eisen die we stellen aan de woningen (het Programma van Eisen (PvE) is ook als onderdeel toegevoegd aan het bidbook), het aanhaken bij het digitaal aanmeldsysteem van de Grasboom en onze volgende bijeenkomst voor belangstellenden in september 2020.

Vragen, opmerkingen en informatie over belangrijke ontwikkelingen

Mochten er naar aanleiding van de nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kun je altijd terecht op ons mailadres: 35plus@degrasboom.nl

Wij houden je zoveel mogelijk op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen met behulp van korte nieuwsbrieven.

Download Nieuwsbrief 1