Grasboom plus houdt in de huidige vorm op te bestaan

Ooit begonnen 6 enthousiaste ouders als werkgroep Grasboom35+, met als doel een woonplek te realiseren waar je als ouder wordende ASS’er zou kunnen blijven wonen. Helaas heeft de deze groep moeten besluiten om te stoppen. Het is zeer moeilijk gebleken om geschikte locaties te vinden. Daarnaast is er weinig animo van mensen om zich in te zetten om een wooninitiatief te helpen realiseren en gemeentes en instanties tonen weinig bereidheid om mee te werken. Wel blijft een beperkte werkgroep met 3 personen doorgaan, want alle moeite is niet voor niets geweest: het heeft zoals het er nu naar uitziet een project in Weesp opgeleverd voor 5–7 personen. Dit project zal over ongeveer 2 jaar opgeleverd gaan worden.

Ook is er op de lange termijn zicht op projecten in Bussum, Maarssen en Driebergen. Mocht je belangstelling hebben voor 1 of meerdere van deze projecten, en ben jij als toekomstige bewoner, of je ouders of andere familieleden of vrienden, bereid en in staat om je hiervoor structureel in te zetten, dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen aan info@grasboomplus.nl.