Online bijeenkomst 29 april a.s. over het opzetten van een nieuwe Grasboomlocatie

De kandidaten en hun ouders/verwanten die zich hebben aangemeld voor Grasboom Plus (voorheen 35+), en alle wachtlijstkandidaten van de Grasboom worden uitgenodigd om deel te nemen aan een online meeting op 29 april a.s. om 19.30 uur.

Doel is om informatie te verstrekken over het opzetten van een wooninitiatief en om zgn. “kartrekkers” te vinden voor diverse beoogde locaties.

Het programma bestaat uit 2 delen, een algemeen informatiedeel, en een deel waarin aparte (digitale) groepjes worden gevormd per woonplaats/regio waar men belangstelling voor heeft.

Zie uitnodiging: Uitnodiging-online-bijeenkomst

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 18 april middels het aanmeldformulier: Aanmeldformulier voor bijeenkomst