Op zoek naar kartrekkers

Op 29 april 2021 was er door de initiatiefnemers van Grasboom-Plus een online-meeting georganiseerd voor kandidaten en hun ouders/verwanten en wachtlijstkandidaten van de Grasboom. Tijdens die meeting was er een PowerPoint presentatie die hier wordt getoond.