Tweede nieuwsbrief van Grasboom 35+

In deze tweede nieuwsbrief informatie over de huidige situatie van het 35+ project.

Op 30 september j.l. is de Stuurgroep, na lange tijd, weer bij elkaar geweest. Het coronavirus houdt ons ook nog steeds in zijn greep. Toch zijn er lichtpuntjes.

Gesproken is o.a. over de stand van zaken bij het zoeken naar woningen; de ‘werkgroep stenen’ is hard aan het werk geweest maar helaas heeft dit nog geen nieuwe woonlocatie opgeleverd. Onderwerpen die ook aan de orde kwamen gingen over; het aantal belangstellenden, de organisatie van grasboom 35+ en de vraag of onze plannen wellicht bijgesteld moeten worden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je die sturen naar ons mailadres.

Download Nieuwsbrief 2