Voortgang activiteiten werkgroep Grasboom Vijfendertig-Plus

Met het oog op de toekomst, heeft een aantal ouders van de Grasboom het initiatief genomen te kijken naar mogelijkheden een project op te zetten voor ouderen met ASS.

Niet alleen Grasboom

Dit project is niet alleen bedoeld voor mensen die bij de Grasboom wonen maar staat open voor iedereen die wat ouder wordt en een ASS vriendelijke, zelfstandige woonruimte zoekt met begeleiding op maat.

Werkgroepen gevormd

De werkgroep ASS 35+ heeft inmiddels al drie informatieavonden georganiseerd en daarbij zijn 3 sub-werkgroepen gevormd.

De werkgroep STENEN is op zoek naar geschikte locaties en spreekt met gemeentes, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Inmiddels hebben zich enkel opties aangediend die verder onderzocht worden.

De werkgroep ZORG & ORGANISATIE heeft een bewonersprofiel 35+ opgesteld en denkt na over het inrichten van de zorg.

De werkgroep WERVING & PR heeft verschillende geïnteresseerde potentiële bewoners telefonisch gesproken of bezocht om toe te lichten hoe onze doelgroep er uitziet, maar vooral om ze over de drempel te helpen de bijeenkomsten bij te wonen. Om ze er nauwer bij te betrekken wil de werkgroep voor hen eerst een aparte bijeenkomst organiseren. Datum en locatie zijn nog niet bekend.

Verder wordt er gezocht naar mogelijkheden om meer bekendheid te krijgen, bijvoorbeeld met hulp van een ‘ambassadeur’ voor het project.

Informatieboekje & updates

De werkgroep ASS 35+ komt in het najaar met een boekje waarin zoveel mogelijk informatie wordt gebundeld, bedoeld om instanties e.d. waarmee contact gelegd kort en bondig te informeren over ons project.

Tevens wordt dit op de website van de Grasboom gepubliceerd, waar de stuurgroep ook regelmatig een update zal plaatsen.

Bijeenkomst 26 september

De volgende bijeenkomst is op donderdag 26 september a.s. in Tienhoven.

Heb je belangstelling? Aanmelden kan nog steeds op ons e-mailadres: 35plus@degrasboom.nl

Het is ook mogelijk om telefonisch contact te hebben met een van de werkgroep-leden. Stuur in dat geval een terugbel verzoek per e-mail met vermelding van je telefoonnummer.