Onderzoeksresultaten Pilot ‘levensloopbegeleiding bij autisme’

In 2019 werd de pilot Levensloopbegeleiding opgestart door het expertiseteam Vanuit autisme bekeken (VAB) in opdracht van het Ministerie van VWS.

Uitgangspunt voor de pilot was, om voor mensen met autisme, levensloopbegeleiding te organiseren die recht doet aan de bedoeling: vanuit de leefwereld de gevraagde beweging brengen in het leven van iemand met autisme.

In maart zijn de eerste onderzoeksresultaten en de ervaringen van de pilot gepresenteerd. De belangrijkste conclusie van de pilot is dat Levensloopbegeleiding VAB in veel gevallen werkt!

De resultaten van de pilot Levensloopbegeleiding VAB zijn middels een brief overhandigd aan de Tweede Kamer. De komende weken gaat VAB zich verder inspannen om Levensloopbegeleiding VAB op de kaart zetten.

Meer over de de uitgangspunten voor de pilot kun je zien in deze animatie Levensloopbegeleiding VAB;

Nieuwsgierig naar de onderzoeksresultaten?

Levensloopbegeleiders, behandelaars en wetenschappers zijn enthousiast. Ook de onderzoeksresultaten zijn positief. Onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau MAD impact laat zien dat Levensloopbegeleiding VAB werkt! en uit de Maatschappelijke Business Case blijkt dat investeren in levensloopbegeleiding VAB loont.

Op de website van VAB kun je meer lezen over de onderzoeksresultaten.

Naar onderzoeksresultaten Pilot Levensloopbegeleiding VAB

Bij de komende Grasboom thema-avond ‘omgaan met eenzaamheid’, dit voorjaar; zal ook aandacht zijn voor Levensloopbegeleiding.