Onderwerpen

Op deze pagina worden, vanuit de initiatiefgroep 35+, onderwerpen gedeeld die betrekking hebben op het project en van belang kunnen zijn voor haar bewoners, familie, mede-initiatiefnemers en stakeholders.

Index

  • Bewoners

  • Financien

  • Locaties

  • Participatie

  • Welzijn

  • Wonen

  • Zorg