Derde nieuwsbrief Grasboom ‘plus’

In de derde nieuwsbrief van de Stuurgroep Grasboom+ meer nieuws over een koerswijziging.

Helaas houdt Covid-19 ons allemaal nog steeds in de greep waardoor er jammer genoeg geen bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.

Maar de Stuurgroep heeft de afgelopen periode wel vergaderd, als gevolg hiervan zijn er wat veranderingen doorgevoerd (zo is onze naam gewijzigd doordat we de minimumleeftijdsgrens van 35 loslaten).

Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief.

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, mail dan gerust naar 35plus@degrasboom.nl.

Download Nieuwsbrief