Wat is de Grasboom?

De Grasboom is een initiatief van ouders van jongvolwassenen met autisme (ASS) en een normale tot hoge intelligentie.
De Grasboom telt in midden-Nederland 10 ouder-wooninitiatieven met 119 jongvolwassenen ‘in zorg’.

Elke Grasboom-locatie is gerealiseerd door ouders en wordt na de start ook door hen beheerd en onderhouden, zolang hun kind daar woont.

Momenteel (2021) zijn er nog drie nieuwe wooninitiatieven in oprichting, waaronder dit plus project.

Niet loslaten, maar anders vasthouden

Voor jonge mensen met ASS is het zelfstandig wonen en ‘loskomen van thuis’ meestal een lastig proces omdat ASS van invloed is op alle levensgebieden van de persoonlijke ontwikkeling.
Kenmerkend bij ASS is ook de moeite met veranderingen, waardoor de overstap naar zelfstandig wonen makkelijk mislukt. Zelfstandig wonen met begeleiding biedt ouders de mogelijkheid om, net als bij hun kinderen zonder ASS, de zorg ‘los te laten’ en in plaats van de rol van begeleider de rol van ouder op zich te kunnen nemen. Ouders, kind en familie leren gaandeweg om het ‘loslaten’ om te buigen naar ‘anders vasthouden’.

Wat is anders bij plus

Grasboom plus is in oprichting en onderscheidt zich van de reeds bestaande Grasboom wooninitiatieven omdat het zich niet alleen richt op jongvolwassenen, maar ook op personen boven de 30 met ASS die een blijvende, passende woonplek zoeken met begeleiding op maat.
Het wil een thuisplaats bieden aan bewoners die uitstromen uit de bestaande Grasboom locaties, en de ‘oudere’ bewoners met autisme die een passende woonplek zoeken.

Enkele kenmerken van de Grasboomprojecten

 • elk ouderinitiatief is geborgd in een stichting. Aangesloten stichtingen bij De Grasboom-koepel werken samen op verschillende aandachtsgebieden, zoals zorg, financiën, PR & communicatie, wachtlijstbeheer e.d.
 • elke stichting koopt, met een Pgb, zorg in bij een geselecteerde zorgleverancier en is als ‘formeel zorgaanbieder’ verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. (volgens richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; IGJ)
 • doelstelling is zelfredzaamheid en leren zelfstandig te wonen met zicht op uitstroom naar zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante ondersteuning.
 • wonen en zorg zijn gescheiden; de bewoner betaalt de huur van de woning zelf en koopt zorg in met een Pgb, vanuit de Wmo of Wlz.
 • elke locatie voldoet aan de definitie ‘wooninitiatief’ en heeft een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten.
 • koppelbeding voor zorg en wonen is van toepassing; als het zorgcontract wordt beëindigd stopt het huurcontract; en omgekeerd; als het huurcontract wordt beëindigd, stopt de zorg.
 • ouders/familie/betrokkenen bepalen en bewaken visie en kwaliteit van de geleverde zorg; zij organiseren en faciliteren een werkbare en veilige woonomgeving.
 • ouder/familieparticipatie is een voorwaarde om te kunnen wonen in een Grasboom-project
 • er wordt o.a. gewerkt vanuit de visie van ‘de driehoek’ van Chiel Egberts. link
 • bewoners kunnen instromen vanaf 18 jaar tot 35 jaar. meer informatie
 • de aangesloten ouderinitiatieven hebben een gezamenlijke wachtlijst, die wordt beheerd door de wachtlijst-commissie. Bij kennismaking en intake wordt zorgvuldig gekeken of de woonvorm en zorgaanbod passend is.